منو
طلاق یک جانبه از سوی زوجه

طلاق یک جانبه از سوی زوجه

طلاق به معنای جدایی و متارکه کردن است. طلاق یک جانبه از سوی زوجه به زبان ساده یعنی به سختی افتادن و مشقت و رنج

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1402-05-17

طلاق یک جانبه از سوی زوجه

طلاق یک جانبه از سوی زوجه

 

رویه قضائی دعوی طلاق از طرف زوجه به استناد طلاق یک جانبه از سوی زوجه

 

متاسفانه امروزه دعاوی مرتبط باطلاق و جدایی حجم عظیمی از دعاوی خانوادگی و پرونده های قضائی را به خود اختصاص می دهند چنان که با تدابیر و دستورات ویژه ای برای کاستن از آمار صدور حکم طلاق صورت گرفته ولی کماکان این نوع پرونده های جدایی و متارکه رو به افزایش است و هر ساله بر تعداد ورودی آن افزوده می شود.با ما همراه باشید تا دعوی طلاق به درخواست زوجه با استناد به موارد طلاق یک جانبه از سوی زوجه را بررسی می نمائیم.


طلاق به معنای جدایی و متارکه کردن است.

 

مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده طلاق از نظرنحوه ی اقامه دعوا و آثار متعدده آن دارای انواع مختلفی می باشد از نظر نحوه ی اقامه دعوا برای صدور حکم طلاق 3 نوع میتوان نام برد:

طلاق توافقی توسط زوجین

اعطای وکالت در طلاق به زوجه

دادخواست طلاق از طرف زوج با این توضیح که طلاق حق مرد می باشد

درخواست طلاق از جانب زوجه به استناد به طلاق یک جانبه از سوی زوجه(مواد1129-1130)

قانون مدنی و یا تخلف از شرایط 12 گانه مندرج در سند نکاحیه، حال ببینیم طلاق به درخواست زوجه با استناد به طلاق یک جانبه از سوی زوجه

 

1) منظور از طلاق یک جانبه از سوی زوجه چیست؟

2) چه مواردی برای زوجه مصداق طلاق یک جانبه از سوی زوجه می باشد؟

3)به چه نحوی زوجه می بایست این موارد را اثبات نماید؟

4) زوجه برای اقامه دعوای طلاق از کجا باید شروع کند؟

 

طلاق یک جانبه از سوی زوجه به زبان ساده یعنی به سختی افتادن و مشقت و رنج


در قانون مدنی و بنابر ماده 1129-1130 قانون مدنی زوجه در موارد زیر می تواند دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تقدیم نماید ولی باید توجه داشت که حتما باید یکی از موارد طلاق یک جانبه از سوی زوجه اثبات شود:

عدم پرداخت نفقه توسط زوج

ترک زندگی مشترک حداقل 6 ماه

ضرب و شتم و سوء رفتار

ابتلاء به بیماری صعب العلاج یا روانی5

محکومیت قطعی زوج به حبس 5 ماه و بیشتر

سوء معاشرت زوج

داشتن رابطه نامشروع

توهین مکرر به زوجه

ناباروری زوجه و هر عامل دیگری که به تشخیص قاضی موجب طلاق یک جانبه از سوی زوجه باشد.

 

نکته مهم این است که در طلاق به استناد طلاق یک جانبه از سوی زوجه باید مورد یا موارد ادعای زوجه مبنی بر طلاق یک جانبه از سوی زوجه برای وی غیر قابل تحمل باشد با این توضیح که موارد طلاق یک جانبه از سوی زوجه اولا در زمان طرح درخواست طلاق وجود داشته باشد ثانیا از لحاظ عرفی و طرز تفکر غالب جامعه،یک انسان متعارف در چنین وضعیتی قادر به ادامه زندگی  مشترک نباشد و برای وی طلاق یک جانبه از سوی زوجه باشد.


یکی از مزیت های این نوع طلاق که با اثبات موارد طلاق یک جانبه از سوی زوجه توسط زوجه صورت می پذیرد این است که زوجه با حفظ حقوق مالی(مهریه –نفقه-اجرت المثل-      و….)میتواند نسبت به طرح دعوا اقدام نماید و خود را مطلقه نماید ولی در غالب موارد دیده می شود که زوجه حقوق مالی را یا به زوجه بذل کرده و می بخشد یا اینکه دین بر عهده زوج را با ابراء آن ساقط می نماید تا بتواند مسیری راحت تر برای دریافت حکم طلاق در پیش داشته باشد.

 

اکنون چگونگی نحوه ی طرح این دعوا را در رویه بررسی می نمائیم:

 

زوجه می بایست به یکی از دفاتر خدمات قضائی مراجعه نماید و از آنجه به واحدهای مشاوره اجتماعی ارجاع می شود پس از برگزاری جلسات مشاوره(5 جلسه)ظرف مدت 45 روز واحد مشاوره نتیجه را به یکی از دفاتر خدمات قضائی ارجاع می دهد.در این صورت می بایست زوجه به استناد سند ازدواج یا رونوشت آن که از دفتر ازدواج اخذ می نماید و نیز مدارک هویتی خودش دادخواست خود را به خواسته ی (صدور حکم به گواهی عدم سازش به استناد موارد طلاق یک جانبه از سوی زوجه)مندرج در ماده 1129-1130 به طرفیت زوج تقدیم دادگاه خانواده محل وقوع عقد یا محل اقامت زوج تقدیم نماید.شعبه دادگاه خانواده پس از ارجاع پرونده با دعوت از طرفین در جلسه رسیدگی به دعوا رسیدگی می نماید و در صورتی که دلایل زوجه مبنی بر طلاق و طلاق یک جانبه از سوی زوجه را محرز بداند با ارجاع امر به داوری از داور می خواهد در این باره اظهار نظر نماید پس از وصول نظریه داوری،دادگاه با جلب نظر مشاور دادگاه اقدام به صدور رای می نماید.
در صورتی که زوج و زوجه در جلسه حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی را اسقاط نمایند به استناد ماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی رای صادر در دادگاه خانواده قطعی بوده و طرفین می توانند نسبت به ثبت طلاق در دفتر رسمی اقدام نمایند.

واتساپ تماس