منو
طرح درخواست تامین خواسته در رویه قضائی

طرح درخواست تامین خواسته در رویه قضائی

قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم لازم است با مفهوم تامین خواسته و موارد کاربرد آن تا حدودی آشنا شویم. تامین خواسته از نظر حقوقی بدین معنا می باشد که خواسته دعوای اصلی را توقیف نمائیم و در تامین دادگاه باشد تا به دعوای اصلی رسیدگی شود و پس از شکایت خواسته ،که ممکن است عین معین یا مال دیگری باشد از محل مال تامین پرداخت گردد. توجه نمایید که تامین خواسته اگرچه در رویه در قالب دادخواست مطرح میشود ولی ماهیتاً درخواست بوده و تمامی آثاری که برای دعوی و دادخواست در قانون متصور است را نمی توان به این درخواست تعمیم و گسترش داد.

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1401-09-14

طرح درخواست تامین خواسته در رویه قضائی

طرح درخواست تامین خواسته در رویه قضائی 


قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم لازم است با مفهوم تامین خواسته و موارد کاربرد آن تا حدودی آشنا شویم.
تامین خواسته از نظر حقوقی بدین معنا می باشد که خواسته دعوای اصلی را توقیف نمائیم و در تامین دادگاه باشد تا به دعوای اصلی رسیدگی شود و پس از شکایت خواسته ،که ممکن است عین معین یا مال دیگری باشد از محل مال تامین پرداخت گردد.
توجه نمایید که تامین خواسته اگرچه در رویه در قالب دادخواست مطرح میشود ولی ماهیتاً درخواست بوده و تمامی آثاری که برای دعوی و دادخواست در قانون متصور است را نمی توان به این درخواست تعمیم و گسترش داد.


درخواست تامین خواسته در ۳ بازه زمانی قابلیت طرح دارد:

 

۱-قبل از طرح دعوای اصلی:اگر قبل از طرح دعوای اصلی درخواست تامین خواسته گردید حتما باید ظرف ۱۰ روز از زمان صدور قرار تامین خواسته دادخواست اصلی را تقدیم نمائید و‌الا به دادخواست خوانده درخواست تامین شما رد می شود.
۲-همزمان با طرح دعوای اصلی
۳-پس از طرح دعوای اصلی و تا زمان قطعیت حکم در دعوای اصلی

 
مهم است بدانید که اصولا برای صدور قرار تامین خواسته خواهان باید خسارت احتمالی به صندوق دادگاه پرداخت نماید ولی در ۳ مورد صدور قرار بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن است:


۱-مستند دعوای ما یک سند رسمی باشد
۲-برای دادگاه احراز شود که خواسته ما در معرض تضییع و تفریط در هر رفتن و ازبین بردن باشد.
۳-در مورد اوراق تجاری که دادخواست شده باشد مثلا چکی که برگشت خورده یا سفته ای که دادخواست شده باشد.


و اما سوال اصلی این است که چگونه این درخواست را مطرح نمائیم؟

در چه مواردی میتوان درخواست تامین خواسته داد؟چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی صدور قرار تامین را دارا می باشد:


برای طرح درخواست میبایست خواهان با مراجعه به یکی از دفات خدمات قضائی درخواست خود را در قالب دادخواست به دادگاهی که در مورد اصل خواسته ی دعوا صالح می باشد با استناد به مدارکی که دال بر حقانیت می باشد تقدیم دادگاه نماید به محض ارسال دادخواست و تعیین مجتمع می بایست با مراجعه به واحد ارجاع و پس تعیین شعبه پیگیر صدور قرار تامین خواسته از شعبه ارجاع شده شود و پس از صدور قرار تامین خواسته به انضمام اصل پرونده به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و روند اجرایی را سپری می نماید.(شایان ذکر است که برای تسریع در اجرای قرار تامین خواسته مطابق آنچه گفته شد لازم است در متن درخواست ابتدا اجرا و پس از ابلاغ قرار را طبق قانون تصریح نمائید.)
نتیجه تامین خواسته فقط توقیف مال می باشد نه منع انجام کار و... که این مورد را در دستور موقت برای شما عزیزان تشریح خواهم کرد.

واتساپ تماس