منو
مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1402-05-17

مجازات جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

 

در این بحث به بررسی جرم کلاهبرداری می پردازیم.اگر بخواهیم جرم کلاهبرداری به شکل دقیق بررسی و تحلیل کنیم،باید به اندازه چندین کتاب توضیح داده و تحلیل کنیم.اما به زبان ساده جرم کلاهبرداری یعنی اینکه شخص کلاهبردار با کمک وسایل متقلبانه و یا مانور متقلبانه شخص دیگر را فریب داده و اموال او را ببرد.
به عنوان مثال شخصی خودش را پزشک معرفی میکند و به وسیله سربرگ پزشکی به نام خود و یا تابلو و مهر اقدام به فریب شما نموده و از شما وجهی یا مالی دریافت کند.دقت نمایید صرف دروغگویی و فریب شما و بردن اموالتان جرم کلاهبرداری محقق نمیشود.به همین دلیل است که شکایات متعددی روزانه با عنوان کلاهبرداری طرح میگردد و بلافاصله در دادسرابا قرار منع تعقیب مختومه میشود.
دلیل این موضوع این امر بوده که اشخاص به اشتباه هر دروغی را نوعی کلاهبرداری محسوب می نمایند،اما کلاهبرداری ارکانی مشخص و تعریف شده دارد که در صورت فقدان هر یک از آن ارکان،جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد.

 

مجازات جرم کلاهبرداری:

 

مجازات کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین گردیده و به موجب آن:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
بنابراین در صورتی که به عنوان شاکی و یا متهم درگیر پرونده کلاهبرداری می باشید.با توجه به تخصصی بودن موضوع پیشنهاد می گردد با وکلای گروه حقوقی یک وکیل مدافع در تماس بوده تا با معرفی بهترین وکیل مشهد همراه شما باشیم.
رسیدگی این شکایت پس از ثبت به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده شده و تحقیقات در دادسرا انجام می گردد،در صورتی که عمل ارتکابی توسط مقام قضائی جرم تشخیص داده شود و دلایل کافی نیز وجود داشته باشد با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود اما در صورتیکه عمل ارتکابی جرم تشخیص داده نشود یا دلایل کافی وجود نداشته باشد پرونده با قرار منع تعقیب مواجه میگردد و در صورت اعتراض شاکی و تائید توسط دادگاه مختومه می گردد.

واتساپ تماس