منو
رویه قضایی طرح درخواست تامین دلیل

رویه قضایی طرح درخواست تامین دلیل

تامین دلیل در یک تعریف ساده :مشاهده و صورت برداری از دلایل و مستندات توسط مامور دادگاه به منظور حفظ دلایل و استناد به آن در دادگاه.

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1401-09-14

رویه قضایی طرح درخواست تامین دلیل

رویه قضایی طرح درخواست تامین دلیل

 
تامین دلیل در یک تعریف ساده :مشاهده و صورت برداری از دلایل و مستندات توسط مامور دادگاه به منظور حفظ دلایل و استناد به آن در دادگاه.


با یک مثال موضوع برای شما عزیزان قابل فهم می شود:


فرض کنید شخصی منزل شمارا تخریب میکند و در عین حال اگر چه قصد شکایت از شخص را دارید ولی با توجه به زمان بر بودن روند دادرسی از یک سو و بروز خطرات و هزینه نقدی از سوی دیگر باید از دادگاه درخواست کنید که از آنچه اتفاق افتاده(تخریب)صورت برداری نماید تا بعدا در دعوا بتوانید به آن استناد نمائید.


یا اینکه در خیابان با ماشینی تصادف میکنید و باعث بروز خسارت به ماشین شما می شود اینجا نیز لازم است از خسارات وارده به ماشین تامین دلیل اخذ نمائید چرا که تا زمان رسیدگی به پرونده و انجام کارشناسی و...احتمالا زمان زیادی را از دست داده اید و در این بازه زمانی ممکن است متحمل هزینه و خسارت بشوید.


تامین دلیل اصولا دعوا نبوده و صرفا یک درخواست است پس توجه داشته باشید آثار و احکامی که بر دعوا مترتب می باشد را شامل نمی شود.


درخواست تامین دلیل مطلقا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد

و تفاوتی نمیکند که دعوای اصلی،در صلاحیت چه مرجعی می باشد.


برای طرح عملی این درخواست لازم است با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی درخواست خود را در قالب دادخواست به خواسته تامین دلیل به شورای حل اختلاف محل وجود دلیل تقدیم نمائید به محض ارسال و تقدیم دادخواست می توانید از شعبه ارجاع شده پیگیری انجام امور مربوط به تامین دلیل شوید.


نکته دیگر اینکه اگر اطلاعاتی از خوانده نداشتید در تامین دلیل الزامی به درج اطلاعات خوانده نمی باشد و اعضای شورا این مورد را ترتیب اثر می دهند

واتساپ تماس