منو
توقیف سهم الارث مرد بابت مهریه

توقیف سهم الارث مرد بابت مهریه

یکی از بزرگترین دغدغه های خانم ها در طلاق ، تعیین تکلیف حق و حقوقات مالی علی الخصوص مهریه است که با توجه به تغییر شدید قیمت سکه و تمایل خانم ها به اخذ مهریه موضوع سوال بسیاری از کاربران می باشد.

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1401-08-14

توقیف سهم الارث مرد بابت مهریه

توقیف سهم الارث مرد:


مهریه با توجه به عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن آن در زمان های مختلفی قابل مطالبه می باشد.

- مهریه عندالمطالبه :

 در هر زمان توسط خانم قابل مطالبه است و دادگاه مرد را محکوم به پرداخت مهریه می نماید اما در مرحله اجرا اخذ مهریه با دشواری های زیادی روبروست.چرا که معمولا و اغلب مردان توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارند و دادگاه ناچاراً مهریه را با درخواست اعسار از سوی مرد اقساطی می نماید.


- مهریه عندالاستطاعه :

 موکول به داشتن استطاعت مالی مرد(زوج)می باشد.بدین توضیح که زن زمانی مستحق دریافت مهریه است که استطاعت مالی مرد را اثبات کند.

 

-توقیف سهم الارث مرد در حالت های مختلف:


√ اول حالتی را فرض نمایید که شخص فوت می نماید و دارای همسر و چند فرزند می باشد.از آنجا که مطابق قانون مدنی تا زمانی که بدهی های متوفی پرداخت نشود سهم الارث وراث مستقر نمی گردد،زن(همسر متوفی)می تواند مهریه خود را از ما ترک متوفی مطالبه نماید و ابتدا مهریه زن از ماترک کسر گردیده و ما بقی ماترک(اگر مالی مانده باشد)مابین وراث من جمله زن تقسیم می گردد.

√√ دومین حالت زمانی است که شخص فوت می نماید و قرار است سهم الارثی به مردی برسد در این صورت زن می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نموده و سهم الارثی که قرار است به همسر خود برسد را توقیف نماید.

[وکیل توقیف سهم الارث مرد]


از آنجا که اقدام به توقیف سهم الارث،امیری پیچیده و پرکار می باشد و نیازمند تخصص می باشد،توصیه ما به شما این است که با سپردن موضوع به وکیل در مشهد و سایر شهرها از طریق گروه حقوقی یک وکیل مدافع امور خود را پیگیری و حقوق خود را تضمین نمایید.

چنانچه برای توقیف سهم الارث مرد نیاز به مشاوره و یا وکیل در مشهد و یا سایر شهرها داشتید، با ما در تماس باشید.

واتساپ تماس