منو
نفقه فرزند

نفقه فرزند

برخلاف مقررات مربوط به بحث نفقه زوجه که می تواند نفقه گذشته را مطالبه نماید ولی در بحث نفقه فرزند تنها می توان نفقه آینده وی را مطالبه نمود و به فرزند نفقه گذشته تعلق نمی گیرد.

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1401-09-14

نفقه فرزند

نفقه فرزند:


مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی و نیز ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او در پرداخت نفقه بر عهده اجداد پدری(پدربزرگ)می باشد.اگر پدر یا جد پدری فوت کرده باشند  یا توانایی پرداخت تفقه فرزند را نداشته باشند پرداخت نفقه برعهده مادر می باشد.
وکیل نفقه در مشهد 
وکیل خانواده در مشهد
تعیین میزان نفقه فرزند
سوال اصلی این است که در تعیین میزان نفقه فرزند چه مواردی لحاظ می شود؟در تعیین میزان نفقه فرزند جنسیت،سن،میزان تحصیلات و میزان درامد شخصی که باید نفقه پرداخت کند مدنظر قرار میگیرد و اصولا نفقه فرزند شامل تمامی نیازها و هزینه های متعارف فرزند می شود.


آیا به فرزند نفقه گذشته هم تعلق می گیرد؟


برخلاف مقررات مربوط به بحث نفقه زوجه که می تواند نفقه گذشته را مطالبه نماید ولی در بحث نفقه فرزند تنها می توان نفقه آینده وی را مطالبه نمود و به فرزند نفقه گذشته تعلق نمی گیرد.


نفقه فرزند حاصل از رابطه نامشروع:


براساس قانون مدنی ولد الزنا(فرزند متولد از زنا) به شخص زنا کار تعلق نداشته و به وی منتسب نمی شود این است که حقوق و تکالیفی که فرزندان مشروع طبق قانون از ان بهره مند هستند به فرزند نامشروع تعلق نمی گیرد ولی طبق رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ سال۰۳/۰۴/۱۳۷۶ طفل ناشی از زنا  تمامی حقوق و مزایای قانونی که برای فرزند مشروع برقرار شده را دارا می باشد و والدین وی نیز مکلفند برای وی شناسنامه بگیرند یا پدر مکلف است نفقه پرداخت نماید و....ولی توجه داشته باشید که به فرزند ناشی از زنا ارث تعلق نمیگیرد.


اگر فرزندی خود را منتسب به پدرش می داند برای اثبات ادعا چه راهکاری وجود دارد؟


در مواردی که شخص برای بهره مندی از حقوقی مثل نفقه یا ارث و....ادعا می نماید که پدر وی شخصی معین است بهترین راهکار در این مورد طرح دعوای اثبات نسب از جانب فرزند می باشد تا پس از اثبات نسب حقوق قانونی فرزند مثل ارث،نفقه و...به وی تعلق گیرد.
وکیل حقوقی در مشهد 
وکیل مطالبه نفقه فرزند


نفقه فرزندخوانده(طفلی که به سرپرستی گرفته می شود)
ممکن است شخصی به دلیل نداشتن فرزند یا ناباروری یا از روی حس ترحم و با نیت خیر سرپرستی طفلی را قبول نماید در این حالت چنانچه سرپرستی طفل مطابق ضوابط و مقررات به شخص واگذار شده باشد پدر عرفی طفل یا مادر وی مکلف می باشند نفقه فرزند خوانده خود را پرداخت نمایند.


حداکثر زمان پرداخت نفقه فرزند(تاچه زمانی پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد؟)


میتوان گفت از حیث زمانی در مورد پرداخت نفقه فرزند بین دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
مدت زمان پرداخت نفقه پسر:تکلیف به پرداخت نفقه تا زمانی است که پسر به بلوغ(۱۵ سال تمام قمری) و رشد(۱۸ سال کامل شمسی)رسیده باشد و بتواند بدون نیاز مالی از عهده مخارج و هزینه های خودش برآید پس چنانچه پسر محصل و دانشجو باشد تا زمان اتمام تحصیل و داشتن شغل دارای درامد مناسب می توان پرداخت نفقه را جزء تکالیف پدر دانست.
مدت زمان پرداخت نفقه فرزند دختر:پرداخت نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده برعهده پدر می باشد پس از ازدواج مطابق ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی این شوهر است که باید نفقه وی را پرداخت نماید.


و اما یک سوال؟
پرداخت نفقه دختری که ازدواج کرده ولی طلاق گرفته و اکنون در منزل پدرش زندگی می کند به عهده کیست؟


لازم است بدانیددر این مورد پدر تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد.


نفقه فرزند بعد از طلاق:


طبق قانون دادگاه مکلف است در زمان صدور رای به طلاق زوجین در مورد حضانت و نفقه فرزند مشترک اعلام رای نماید چنان که پیشتر گفتیم نفقه فرزند تا زمان رشد عقلی و استقلال مالی به عهده پدر می باشد و از این لحاظ تفاوتی نمی کند که پدر و مادر طفل باهم زندگی کنند یا طلاق گرفته باشند،تکلیف نفقه طبق قانون برعهده پدر می باشد و این موضوع که حضانت فرزند با مادر می باشد موجب رفع مسئولیت پدر در پرداخت نفقه فرزند نمی شود.
وکیل کیفری در مشهد 
وکیل خوب در مشهد 


جرم ترک انفاق 


طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اگر شخصی که پرداخت نفقه فرزند بر عهده وی است از پرداخت نفقه امتناع نماید به حبس تعزیری درجه شش (۶ ماه تا دو سال)محکوم میشود.توجه کنید شرط اصلی تحقق جرم این است که شخص توانایی مالی کافی در پرداخت نفقه را داشته باشد والا نمیتوان وی را مستوجب مجازات دانست.
این جرم از جرائم قابل گذشت می باشد و در صورت رضایت و گذشت شاکی پرونده مختومه و سبب توقف رسیدگی می شود.


ایا فرزند خودش می تواند مطالبه نفقه نماید یا اقدام به طرح شکایت کیفری ترک انفاق نماید؟


غالبا در بیشتر موارد مادر فرزند این دعوا را طرح می نماید ولی چنانچه فرزند به سن بلوغ رسیده باشد یا اینکه اگر بالغ نیست ولی حکم رشد از دادگاه دریافت کرده باشد میتواند شخصانسبت به مطالبه نفقه اقدام حقوقی نماید.


تعدیل میزان نفقه فرزند(طرح دعوای تعدیل نفقه فرزند)ممکن است


با توجه به افزایش میزان مخارج و هزینه های فرزند که ممکن است در طول زمان و احتیاجات فرزند مبلغ تعیین شده سابق برای نفقه فرزند کفاف مخارج فرزند را ندهد در این حالت تکلیف چیست؟


بهترین و موثرترین راهکار در این زمینه طرح دعوی تعدیل نفقه می باشد که دادگاه با توجه به مخارج روز و نیازهای حال حاضر فرزند با ارجاع موضوع به کارشناس میزان نفقه را به صورت ماهیانه افزایش می دهد تا تمامی نیازهای فرزند تامین گردد.
وکیل متخصص در مشهد 
وکیل خانواده در مشهد


نحوه طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند 


در غالب اوقات مادر طفل اقدام به طرح دعوی یا شکایت می نماید که می بایست با استناد به شناسنامه خود و فرزند و حکم مربوط به حضانت یا توافق رسمی در مورد اعطای حضانت به مادر که ممکن است وکالت رسمی باشد علیه پدر یا جد پدری فرزند یا طرح خواسته مطالبه نفقه جاریه فرزند اقدام به طرح دعوی نماید.دادگاه خانواده پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین با ارجاع موضوع به کارشناس پس از وصول نظریه کارشناس رسمی اقدام به صدور رای در مورد تعیین نفقه فرزند می نماید.

واتساپ تماس