منو
موارد فسخ ازدواج

موارد فسخ ازدواج

اگر تدلیس و فریب از ناحیه زوجه باشد و زوج اقدام به فسخ نکاح نماید از لحاظ قانونی مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد ولی هرگاه فریب دهنده زوج باشد در حالت نزدیکی یا عدم نزدیکی حکم پرداخت مهریه متفاوت است چنانکه اگر نزدیکی شود مکلف است تمام مهریه و اگر نزدیکی صورت نگیرد می بایست نصف مهریه را به زوجه پرداخت نماید

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1401-08-14

موارد فسخ ازدواج

مواردبیان شده که جزو عیوب نکاح به شمار می رود و از موجبات فسخ است؛


۱_جنون دیوانگی 
۲_خصاء نوعی بیماری جنسی در مردان
۳_عنن به شرط عدم توانایی و عدم نغوظ در برقراری رابطه زناشویی حتی برای یک مرتبه توجه کنید که این عیب حتی اگر بعد از عقد ایجاد شود موجد حق فسخ میباشد البته به شرط اینکه تا یک سال پس از طرح دعوای فسخ توسط زوجه  رفع عیب نشود
۳_کوتاه  یا مقطوع بودن آلت تناسلی به شرط عدم توانایی کامل در برقراری رابطه جنسی 
۴_قرن  نوعی بیماری جنسی مختص زنان 
۵_برص نوعی بیماری پوستی مختص زنان
۷_افضاء بیماری جنسی مختص زنان 
۸_جذام و  زمین گیری مختص زنان
۹_نابینایی از هر دو چشم مختص زنان

یک نکته مهم اینکه اعمال حق فسخ در نکاح از طرف شخص فریب‌خورده فوری بوده با این توضیح که می بایست شخص به محض اطلاع با رعایت حداقل یک زمان عرفی نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید و الا حق فسخ وی ساقط شده و دعوای فسخ وی به جهت تدلیس  با شکست مواجه خواهد شد مگر جهت دیگری بعدا ایجاد شود
سوال دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر تدلیس از ناحیه شخص ثالث باشد چطور؟

امکان دارد در عقد نکاح شخص ثالث یکی از طرفین را فریب داده و سبب  تدلیس در نکاح شود غالبا در بیشتر موارد شخص ثالث از اقوام نزدیک یکی از زوجین می باشد چندان که می توان چنین فرضیه ای را مطرح کرد که در این قضیه ثالث نوعا ذینفع است.
سوال اصلی این است که آیا میتوان به دلیل تدلیس ثالث عقد نکاح را فسخ نمود؟
قانون مدنی در این مورد نظری نداشته و نیز تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به نظر مشهور اساتید و دکترین حقوقی به جهت احتمال تبانی شخص ثالث  با زوج یا زوجه  امکان فسخ نکاح به لحاظ تدلیس شخص ثالث  وجود دارد 
از نظر کیفری  شخص ثالث را  نمی توان مجرم دانست مگر اینکه  با یکی از زوجین تبانی کرده باشد که با لحاظ سایر شرایط مسئولیت کیفری با توجه به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ۱۳۷۵ و توجه به بحث تبانی اشخاص در ارتکاب جرایم تعزیری بتوان وی را از لحاظ کیفری مسئول دانست.

 

بررسی جرم تدلیس در نکاح:

 

جرم تدلیس در نکاح در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ۱۳۷۵ بیان شده که مقرر می دارد؛(( چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.))
و اما چند نکته اولا مصادیق این ماده به عنوان مثال ذکر شده و هر موردی را به شرط توافق طرفین بر آن شامل میشود ثانیا این جرم مقید به نتیجه است با این توضیح که در اثر تدلیس مرتکب شخص فریب خورده و عقد واقع شود ثالثا با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم قابل گذشت میباشد.

 

تکلیف مهریه در  بحث تدلیس در نکاح:

 

اگر تدلیس و فریب از ناحیه زوجه باشد و زوج اقدام به فسخ نکاح نماید از لحاظ قانونی مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد ولی هرگاه فریب دهنده زوج باشد در حالت نزدیکی یا عدم نزدیکی حکم پرداخت مهریه متفاوت است  چنانکه اگر نزدیکی شود مکلف است تمام مهریه و اگر نزدیکی صورت نگیرد می بایست نصف مهریه را به زوجه  پرداخت نماید

 

مطالبه خسارت در دعوای تدلیس در نکاح:

 

 در حالتی که شخص  فریب خورده است و اقدام به فسخ می نماید  می‌تواند خسارات معنوی یا مادی که به وی وارد شده را  از شخص مطالبه نماید 
مورد دیگر اگر شخص فریب خورده اقدام به فسخ نکاح نکند می‌تواند خسارات مادی را از شخص فریب دهنده مطالبه کند به عنوان مثال اگر مردی با زنی که خود را باکره معرفی کرده ولی بعداً معلوم شود زن غیر باکره است ازدواج کند می‌تواند تفاوت مهریه میان زن باکره و غیر باکره را از جهت خسارت وارده به شخص  مطالبه نماید.

واتساپ تماس